Đã xem gần đây

Quy định sử dụng

Website/App Phượt luôn.vn là tài sản của Công ty Cổ phần truyền thông và giải trí Echoes Việt Nam . Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên website Phuotluon.vn, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng website dưới đây. Mời bạn vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng website dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

 1. Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản
  Chúng tôi sử dụng tính năng đăng ký tài khoản bằng Facebook Login. Bằng việc đăng ký này, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi một số quyền, những quyền này cũng được thông báo với Facebook.
 2. Quyền thu thập và sử dụng thông tin
  Khi người dùng truy cập và sử dụng trang web, Phượt luôn có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho Phượt luôn khi đăng ký… Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ chỗ ở… Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.
 3. Các thay đổi trên website Phượt luôn
  Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.
 4. Thay đổi quy định
  Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Phượt luôn sau những sửa đổi đó, người dùng mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.
 5. Cấm truy cập
  Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của người dùng vào Phượt luôn hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng người dùng đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.
 6. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm
  1. Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của người dùng. Phượt luôn không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.
  2. Việc truy cập và sử dụng website Phượt luôn do người dùng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. Phượt luôn chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.
  3. Người dùng hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính người dùng đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin người dùng có được tại Phượt luôn. Người dùng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của người dùng tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.
  4. Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.
 7. Thông báo về Quyền tác giả
  Nếu người dùng cho rằng quyền sở hữu của người dùng đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, người dùng có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: info@phuotluon.vn.
 8. Luật áp dụng
  Người dùng đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc người dùng sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, người dùng mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.